Svensk Ras standard

Ursprung

Japansk Spets är inte någon inhemsk ras som många andra raser från Japan är. Uppgifterna är osäkra men man tror att rasen skapats genom korsningar av olika spetsraser som under 1920-talet importerades till Japan från så vitt skilda ställen som USA, Ryssland och Kanada.

Vid närmare efterforskning i rasens ursprung hittar man också starka kopplingar till den stora, tyska vita spetsen. Raserna på- minner mycket starkt om varandra i temperamentet.

I slutet av 40-talet fick rasen officiell standard i hemlandet Japan. 1973 kom de första exemplaren till Sverige. Bakom detta stod Sture & Mari-Anne Nyström, Alvretens kennel och Cecilia Holmstedt, Ceholms Kennel.
Flera andra följde hennes fotspår kort efter. 1976 hade 15 hundar importerats till Sverige.
Idag registreras runt 200 valpar per år i Sverige.

Glad och vänlig.

Att den Japanska spetsen vunnit så många hundägares hjärtan är inte svårt att förstå efter att ha mött en representant för rasen. Dess kännetecken är dess vänlighet och att den hela tiden är en glad hund. Dess vita sammetslena päls ger den en framtoning som helt enkelt är oemotståndlig.

Den är lättskött trots sin yviga päls, eller snarare tack vare den. Pälsen har en förmåga att behålla sin renhet trots lek i regn och rusk. Om läsaren vid något tillfälle bjuds på möjligheten att bekanta sig med en "jappe" så ta chansen. Ni kommer inte att ångra det!!!

Japansk Spets, en härlig hundras!

Japansk spets är en rejält byggt och stark hund. Den ska ge ett intryck av harmonisk skönhet, energi, värdighet och elegans. Mankhöjden 30-38 cm och förhållandet mellan mankhöjd och längd bör vara 10-11, dvs. rasen är lätt rektangulär.

Rasen har ett spetshuvud utan tendenser till dvärghundsprägel. Öronen skall vara små, högt ansatta och inte för brett placerade. Pigment på nosspegeln och ögonlocksränder och läpparna skall vara svarta. Pälsen är dubbel, med rakt strittande täckhår och mjuk och tät underhull. Ansiktet, öronen, frambenens framsidor och bakbenen nedanför hasen skall ha kort hår. Kroppen i övrigt är försedd med riklig, lång päls i gnistrande vit färg.
 

STANDARD FÖR JAPANSK SPETS (Nihon Suppitsu)

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Japansk spets anses härstamma från den stora, vita tyska spets, som infördes till Japan via Sibirien och nordöstra Kina. Rasen ställdes ut första gången i Tokyo 1921. 1925 importerades två par vita spetsar från Kanada och fram till 1936 skedde import från Kanada, USA, Australien och Kina. Till slut korsades deras avkomma för att uppnå en bättre ras. 1948 fastställde den japanska kennelklubben en rasstandard som fortfarande gäller.

Rasbeskrivning

HELHETSINTRYCK: Hela kroppen skall vara täckt av riklig, rent vit päls. Nospartiet skall vara spetsigt, öronen trekantiga och upprättstående och svansen, som bärs över ryggen, skall vara yvig. Kroppsbyggnaden skall vara fast och välbalanserad och ge intryck av harmonisk skönhet, energi, värdighet och elegans, som kännetecknar denna ras.

VIKTIGA MATTFÖRHÅLLANDEN:
Förhållandet mankhöjd/kroppslängd skall vara 10:11.

UPPFÖRANDE OCH KARAKTÄR: Den skall vara intelligent, gladlynt och livlig.

HUVUD: Huvudet skall vara måttligt brett och runt samt i harmoni med kroppen.
SKALLPARTI: Skallen skall vara bredast i sin bakre del.
STOP: Stopet skall vara markerat.
ANSIKTE: Pannan skall vara måttligt framträdande.
Nostryffel: Nostryffeln skall vara liten, rund och svart.
Nosparti: Nospartiet skall vara spetsigt.
Nosspetsen skall vara välbalanserad och något rundad.
Läppar: Läpparna skall vara åtsittande och helst svarta.
Käkar/tänder: Saxbett med vita och starka tänder.
Ögon: Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, något snedställda och mörka till färgen med svarta ögonkanter.
Öron: Öronen skall vara högt ansatta, små, triangelformade, upprättstående och ej för brett placerade. De skall vara framåtriktade.

HALS: Halsen skall vara medellång med välutvecklad muskulatur.

KROPP: Manke: Manken skall vara hög.
Rygg: Ryggen skall vara plan och kort.
Ländparti: Länden skall vara bred.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben.
Underlinje: Buken skall var väl uppdragen.
Svans: Svansen skall vara medellång, högt ansatt och bäras över ryggen.

FRAMSTÄLL: Skulderblad: Skuldrorna skall vara väl tillbakalagda.
Armbåge: Armbågarna skall vara åtliggande.
Underarm: Frambenen skall vara raka.
Tassar: S k kattfot. Trampdynorna skall vara tjocka och de skall, liksom klorna, helst vara svarta.

BAKSTÄLL: Helhetsintryck: Bakstället skall vara muskulöst.
Knäled: Knäleden skall vara måttligt vinklad.
Has: Hasen skall vara måttligt vinklad.
Tassar: Baktassar som framtassar.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara livliga och energiska.

PÄLS: Pälsstruktur: Täckhåret skall vara rakt och strittande. Underullen skall vara kort, mjuk och tät. Ansiktet, öronen, frambenens framsidor och bakbenen nedanför hasen skall ha kort päls. Resten av kroppen skall vara täckt av riklig,1ång päls, särskilt från halsen till skuldrorna. På förbröstet bildar pälsen ett vackert krås. Svansen skall vara täckt av riklig päls.
Färg: Färgen skall var rent vit.

STORLEK/VIKT: Mankhöjd: Hanhundar 30-38 cm. Tikar något mindre än hanhundar.

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. - Överbett - Underbett - Kraftigt ringlad svans - Skygghet - Skällighet

DISKVALIFICERANDE FEL: - Hängöron - Svans, som inte bärs över ryggen

TESTIKLAR: Båda testiklarna skall vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Utförligt raskompendium kan beställas genom Japanska spets klubbens prylbod eller  från Svenska Kennelklubben .

NSC Spitz Standard
spacer.gif
spacer.gif
spacer.gif
spacer.gif
spacer.gif Enactment 26, January. 2003
Revised 25, January. 2004
Revised 17.June 2007
Revised 23.September 2008

 

 

The Japanese Spitz, as a companion dog, is identified and ideally described through the following distinctive characteristics :

General
Forebody kept high, neck of moderate length firmly supporting a relatively small head held in high position.
Long, pure white coat, in harmony with the body, which adds beauty and elegance, and gives a look of neatness.
Movement with quick and light gait lending the long-haired dog distinctive beauty. This particular kind of movement and the beautiful coat depict together a particularly graceful figure.
Temperament mild but wary, also clever, bright and faithful.

Coat
Long outer hair of main coat, frill, apron and breeches straight and slightly stiff, and supported by soft, dense and short undercoat. Outer hair in harmony with feathering and body as to create a beautiful body figure.
Shorter and smooth coat on front of fore- and hindlegs and below hocks. Abounding feathering on back of forearms between carpal pad and elbow.

Hair pure white, and lustrous hair much desirable, coloured, coiled or
wavy coat not desirable. Just fine waving on tail permissible.

Head
Skull slightly rounded and in harmony with the size of the body. Excessively round skull not desirable. Muzzle wedge shaped like that of a fox, length and thickness of the muzzle in proportion with the size of the head.
Lips black, firm and tightly closed, not hanging down. Stop gently defined, forehead above stop short haired. Hair on face short and smooth.
Teeth white, strong, placed in correct position. Jaws closing in a regular scissor bite.

Ears
In proportion to the size of the head, standing mighty erect on the head. Too wide apart, too close together, or hanging forward ears are not desirable.

Eves
Gingko-nut shaped or almond-nut shaped. Eye-rims black, iris dark coloured.
Round shaped eyes spoil dog's elegance. Prominent eyes are not acceptable for the spitz.

Nose
Round shaped, glossy black. Too large or squarish nose not desirable.
Nose line straight. Bent nose line not acceptable.

Back
Straight and short, slightly sloping from withers towards the tail.

Loins
Firm, well developed, and powerful.
Not higher than forebody

Chest
Properly broad and deep, ribs well sprung.

Belly (abdomen)
Well drawn up and tapered from the brisket.
Sexual organ normal and sound.

Forelegs
Straight, relatively slender, but strong. Elbows well tight, pasterns slightly sloping.
Both forelegs parallel to each other viewed from front. Feet well cushioned and cat like.
Pads firm and thick, preferably black in colour.
Forelegs neither too wide nor narrow viewed from front.

Hindlegs
Thighs muscular, stifles and hocks bent. Metatarsi vertical viewed from side, both hindlegs parallel to each other viewed from rear. Feet and pads same as seen for forelegs.
Hindlegs neither too wide nor narrow viewed from rear.

Tail
Of moderate length, set high on the ridge of the back, curled over and aligned with the center line of the back. Profusely feathered with beautiful hair plume.
Tail tightly curled on back not desirable.

Height (at withers)
Preferably 33-38 cm for dogs and 30-35 cm for bitches.

Length (between point of shoulder and point of hip-bone/ischial bone)
Nearly "square-outline", viewed from side, recommended.
Ideal ratio of height to length are 10 : 10.5 for dogs and 10 : 11 for bitches

Weight
Fine condition corresponds to weight figures (in Kg) obtained from height (in cm) × 0.20-0.23 for both dogs and bitches.

Reference
Any faults refer to the Judge standard of NSC


 
spacer.gif
spacer.gif
spacer.gif

(C)Copyright 2003 Nippon Spitz Club All Rights Reserved.